قیمت مناسب تور کوش آداسی هتل سیده 5 شب و 6 روز از تهران با پرواز ترکیش ایر ویژه 8 دی 97 زمستان 97

تور کوش آداسی هتل اسلان

تور کوش آداسی

تور کوش آداسی زمستان 97 | تور کوش آداسی دی 97

مدت تور : 7 شب و 8 روز

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته                                          2420000   تومان   
قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته                                          2730000     تومان   
قیمت کودک با تخت (5 تا 12)                                         1261000    تومان   
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 )                                     925000     تومان   

 

خدمات ارائه دهنده تور : بلیط رفت و برگشت , اقامت , ترانسفر و بدرقه فرودگاهی , راهنمای فارسی زبان, بیمه مسافرتی

*******

توضیحات : امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به کوش آداسی پرواز مستقیم دارند از سوی مسافرین امکان پذیر است.

                قیمت های بالا ارقام پايه بوده و قيمت ها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد.

                ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :  88530609 و 42632

 


تور کوش آداسی هتل آرورا

تور کوش آداسی

تور کوش آداسی زمستان 97 | تور کوش آداسی دی 97

 

مدت تور: 7 شب و 8 روز   

 

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته                                         3680000   تومان   
قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته                                         3995000   تومان  
قیمت کودک با تخت (5 تا 12)                                       1895000   تومان    
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 )                                    1000000   تومان   

  

خدمات ارائه دهنده تور: بلیط رفت و برگشت , اقامت , ترانسفر و بدرقه فرودگاهی , راهنمای فارسی زبان, بیمه مسافرتی

*******

توضیحات : امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به کوش آداسی پرواز مستقیم دارند از سوی مسافرین امکان پذیر است.

                قیمت های بالا ارقام پايه بوده و قيمت ها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد.

                ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :  88530609 و 42632


تور کوش آداسی ترکیه هتل سورملی

تور کوش آداسی

تور کوش آداسی زمستان 97 | تور کوش آداسی دی 97

 

مدت تور : 7 شب و 8 روز

 قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته :                           4200000   تومان    
 قیمت هرنفر در اتاق 1 تخته :                            4700000   تومان   
 قیمت کودک با تخت ( 5 تا 12 ):                         2360000   تومان   
 قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 ) :                      1855000    تومان   

*****

خدمات ارائه دهنده تور: بلیط رفت و برگشت , اقامت , ترانسفر و بدرقه فرودگاهی , راهنمای فارسی زبان, بیمه مسافرتی

*******

توضیحات : امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به کوش آداسی پرواز مستقیم دارند از سوی مسافرین امکان پذیر است.

                قیمت های بالا ارقام پايه بوده و قيمت ها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد.

                ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :  88530609 و 42632


تور کوش آداسی ترکیه هتل افسوس پرینسس

تور کوش آداسی

تور کوش آداسی زمستان 97 | تور کوش آداسی دی 97

 مدت تور : 7 شب و 8 روز

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته :                                    5320000   تومان     
قیمت هرنفر در اتاق 1 تخته :                                     5845000   تومان   
قیمت کودک با تخت ( 5 تا 12 ):                                  2330000   تومان   
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 ) :                                1915000    تومان   

*******

خدمات ارائه دهنده تور: بلیط رفت و برگشت , اقامت , ترانسفر و بدرقه فرودگاهی , راهنمای فارسی زبان, بیمه مسافرتی

*******

توضیحات : امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به کوش آداسی پرواز مستقیم دارند از سوی مسافرین امکان پذیر است.

                قیمت های بالا ارقام پايه بوده و قيمت ها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد.

                ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :  88530609 و 42632


تور کوش آداسی هتل آداکوله

تور کوش آداسی

تور کوش آداسی زمستان 97 | تور کوش آداسی دی 97

مدت تور : 7 شب و 8 روز

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته                                      6445000    تومان   
قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته                                      6610000    تومان       
قیمت کودک با تخت (5 تا 12)                                     3335000    تومان   
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 )                                  2870000     تومان    

*******

خدمات ارائه دهنده تور: بلیط رفت و برگشت , اقامت , ترانسفر و بدرقه فرودگاهی , راهنمای فارسی زبان, بیمه مسافرتی

*******

توضیحات : امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به کوش آداسی پرواز مستقیم دارند از سوی مسافرین امکان پذیر است.

                قیمت های بالا ارقام پايه بوده و قيمت ها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد.

                ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :  88530609 و 42632


تور کوش آداسی هتل پین بای هالیدی ریزورت

تور کوش آداسی

تور کوش آداسی زمستان 97 | تور کوش آداسی دی 97

 مدت تور : 7 شب و 8 روز

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته                                    5840000   تومان    
قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته                                    6120000   تومان   
قیمت کودک با تخت (5 تا 12)                                  3355000   تومان    
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 )                               2841000    تومان  

*******

خدمات ارائه دهنده تور: بلیط رفت و برگشت , اقامت , ترانسفر و بدرقه فرودگاهی , راهنمای فارسی زبان, بیمه مسافرتی

*******

توضیحات : امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به کوش آداسی پرواز مستقیم دارند از سوی مسافرین امکان پذیر است.

                قیمت های بالا ارقام پايه بوده و قيمت ها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد.

                ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :  88530609 و 42632


تور کوش آداسی هتل چاریسما دی لاکس

تور کوش آداسی

تور کوش آداسی زمستان 97 | تور کوش آداسی دی 97

 مدت تور : 7 شب و 8 روز 

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته :                                         5430000   تومان     
قیمت هرنفر در اتاق 1 تخته :                                          5840000   تومان   
قیمت کودک با تخت ( 5 تا 12 ):                                      2315000   تومان   
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 ) :                                    1796000    تومان   

*******

خدمات ارائه دهنده تور: بلیط رفت و برگشت , اقامت , ترانسفر و بدرقه فرودگاهی , راهنمای فارسی زبان, بیمه مسافرتی

*******

توضیحات : امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به کوش آداسی پرواز مستقیم دارند از سوی مسافرین امکان پذیر است.

                قیمت های بالا ارقام پايه بوده و قيمت ها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد.

                ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :  88530609  و 42632


تور کوش آداسی هتل پاناروما هیل

تور کوش آداسی

تور کوش آداسی زمستان 97 | تور کوش آداسی دی 97

مدت تور: 7 شب و 8 روز   

 

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته                                         4825000   تومان   
قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته                                         5390000   تومان  
قیمت کودک با تخت (5 تا 12)                                         2890000   تومان    
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 )                                     1590000   تومان   

  

*******

خدمات ارائه دهنده تور: بلیط رفت و برگشت , اقامت , ترانسفر و بدرقه فرودگاهی , راهنمای فارسی زبان, بیمه مسافرتی

*******

توضیحات : امکان تعیین مبدا پرواز از کلیه شهرهایی که به کوش آداسی پرواز مستقیم دارند از سوی مسافرین امکان پذیر است.

                قیمت های بالا ارقام پايه بوده و قيمت ها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد.

                ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.

تلفن رزرو تور :  88530609 و 42632

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید